top of page

ZARZĄD SZKOŁY

Marta_Baran_Prezes_Ignacy_Paderewski_School.jpg

Marta Baran

Prezes Szkoły

Szkoła im I. J. Paderewskiego w Niles jest zarządzana przez pracujących społecznie rodziców dzieci, które do niej uczęszczają.

Głównym celem naszej szkoły jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskich, wzbudzanie ducha patriotyzmu i dumy z przynależności do narodu polskiego. Chcemy, aby nasze dzieci, wzrastające w społeczeństwie amerykańskim, poznały bogactwo kultury polskiej i były dumne z tego, że posługują się językiem swoich przodków.

 

Dar mowy polskiej i kultury przekazywany przez rodziców, opiekunów, dziadków jest pielęgnowany i rozwijany przez naszych pedagogów.

 

Edukacją dzieci i młodzieży od 3-latków do 3 klasy liceum zajmują się fantastyczni, kompetentni, doświadczeni i wykwalifikowani, pełni poświęcenia nauczyciele, którzy są otwarci na nowoczesne metody nauczania.  Staramy się, aby dzieci miały jak najlepsze warunki nauki poszukując sponsorów nowoczesnych pomocy naukowych i wyposażenia.

 

Polska Szkoła im. Ignacego Jana Paderewskiego w Niles jest niedochodową organizacją edukacyjną. Serdecznie zachęcamy rodziców i sponsorów do czynnego zaangażowania się w pracę na rzecz dzieci i naszej placówki. Zainteresowane współpracą osoby, instytucje oraz firmy prosimy o kontakt z biurem szkolnym.

Ewa Nytko


I WiceprezesKatarzyna Mrozik

II WiceprezesEwa Bielawska

SkarbnikElżbieta Szorc

Sekretarz ProtokołowyBeata William

Sekretarz KorespondencyjnyBożena Szczęch
 

Gospodarz Szkoły

 

Gracja Dubaniewicz

Anna Kowalski

Aleksandra Kurzatkowski

Aneta Samaranska

Kinga Zuber

bottom of page