top of page
INSTRUKCJA REJESTRACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024-25

(obowiązuje nowych jak i obecnych uczniów)

Dokładne zapoznanie się z REGULAMINEM SZKOŁY oraz REGULAMINEM UCZNIA.

Rejestracja ucznia poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

*każde dziecko rejestrujemy na oddzielnym formularzu

Uwaga: jeśli potrzebują Państwo skorzystać z komputera lub uzyskać dodatkową pomoc przy zapisach - serdecznie zapraszamy do biura szkoły w każdą sobotę do zakończenia roku szkolnego

Po zarejestrowaniu dziecka / dzieci prosimy o kontakt z biurem szkoły w celu dopełnienia wszelkich formalności i uiszczenia opłaty.


***Przypominamy, że uzupełniając formularz rejestracyjny zgadzają się Państwo na przestrzeganie zawartego w nim Regulaminu Szkoły oraz Regulaminu Ucznia.***

Płatności można dokonać w formie:

Green_Check.jpeg

Gotówki

Green_Check.jpeg
Green_Check.jpeg

Zelle

Czeku wystawionego na

“I.J. Paderewski Polish School “

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub e-mailową:

AdobeStock_731534414.jpeg

(847) 580-3917

REGULAMIN SZKOŁY

Zobowiązuję się do punktualnego przywożenia i odbierania dziecka/dzieci ze szkoły. Zajęcia trwają od 9:00am do 12:30pm. Zajęcia dodatkowe (religia, taniec, plastyka) trwają od 12:45pm do 1:30pm. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi wyłącznie w tych godzinach.

 

Oświadczam, że zwalniam szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci, jeżeli samowolnie opuściło budynek w czasie zajęć szkolnych.

 

Zobowiązuję się do poinformowania mojego dziecka/dzieci, aby nie używało(y) urządzeń elektronicznych podczas obecności w szkole. Urządzenie elektroniczne zostanie skonfiskowane podczas zajęć i oddane do rąk rodzica po ich zakończeniu.

 

Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za urządzenia elektroniczne lub personalne uczniów.

 

Każdy uczeń jest przyjmowany do szkoły warunkowo. Osoby niestosujące się do Regulaminu Ucznia będą ukarane zgodnie z zasadami w nim zamieszczonymi.

 

Opłata za wystawienia czeku bez pokrycia wynosi $50.

 

Opłata za dyżur wynosi $30 od dziecka – można ją odpracować rejestrując się na dyżur w wybranym przez siebie terminie (zakładka DYŻUR).

 

Opłata rejestracyjna (od rodziny) za rok szkolny 2024-25 wynosi:

  • $25.00 do zakończenia roku szkolnego 2023-24,

  • $50.00 po 11 maja 2024

  • $100.00 po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2024-25.

 

Minimalna wpłata za szkołę podczas zapisów wynosi $100 od dziecka plus opłata rejestracyjna.

 

Opłatę końcową za szkołę można uregulować na raty (po uzgodnieniu ze skarbnikiem szkoły) do 31 grudnia 2024.

 

Od daty 1 stycznia 2025 naliczana będzie kara $25 za każdy miesiąc opóźnienia.

 

W przypadku rezygnacji do 30 września 2024, potrąca się $100 od dziecka a po tym terminie nie ma już zwrotu.

Zelle_1.jpg
Zelle_2.jpg
bottom of page