top of page
Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do zapisów na rok szkolny 2022-23
 
Tak jak w ubiegłym roku, dane personalne wszystkich obecnych uczniów zostaną automatycznie przeniesione na przyszły rok więc pozostanie Państwu jedynie wypełnienie formularza rejestracyjnego, który otrzymali wszyscy rodzice obecnie uczęszczających do szkoły dzieci drogą mailową i przesłanie go na nasz email szkolny lub zgłoszenie się do naszego biura.
 
W przypadku rejestracji nowego ucznia prosimy również o wypełnienie formularza on-line. KLIKNIJ TUTAJ
Płatności można dokonać w formie gotówki lub czeku wystawionego na “I.J. Paderewski Polish School “.
 
 
Przypominamy, że podpisując formularz zgadzają się Państwo na przestrzeganie zawartego w nim regulaminu oraz  Regulaminu Ucznia.
 
Dziękujemy!

REGULAMIN

•Zobowiązuję się do punktualnego przywożenia i odbierania dziecka/dzieci ze szkoły. Zajęcia trwają od 9:00am do 12:30pm. Zajęcia dodatkowe (religia, taniec, plastyka) trwają od 12:45pm do 1:30pm. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi wyłącznie w tych godzinach.

•Oświadczam, że zwalniam szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci, jeżeli samowolnie opuściło budynek w czasie zajęć szkolnych.

•Wyrażam zgodę na publikację zdjęć/video clips mojego dziecka/dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnym wirtualnym serwisie.

•Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowych za urządzenia elektroniczne lub personalne uczniów.

•Zobowiązuję się do poinformowania mojego dziecka/dzieci, aby nie używało(y) urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Urządzenie elektroniczne może zostać skonfiskowane podczas zajęć i oddane do rąk rodzica.

•Każdy uczeń jest przyjmowany do szkoły warunkowo. Osoby niestosujące się do Regulaminu Ucznia będą ukarane zgodnie z zasadami w nim zamieszczonymi.

•Opłata za wystawienia czeku bez pokrycia wynosi $50.

•Opłata zwrotna za dyżur wynosi $50 od rodziny.

•Opłata rejestracyjna w rok szkolny 2022-23 wynosi $25.00 od rodziny.

 Po 21 maja 2022 opłata rejestracyjna wynosi $50.00.

 •Minimalna wpłata za szkołę podczas zapisów wynosi $100 plus wyżej wymieniona opłata rejestracyjna

•Opłatę końcową za szkołę można uregulować na raty do 31 grudnia 2022 (maksimum 3 raty)

•Od daty 1 stycznia 2023 naliczana będzie kara $25 za każdy miesiąc opóźnienia.

•W przypadku rezygnacji do 30 września, potrąca się $50 od dziecka a po tym terminie nie ma już zwrotu.

bottom of page