top of page
ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021-22

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do zapisów na rok szkolny 2021-22.
 
Prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie formularza rejestracyjnego (jeden formularz na rodzinę).​ KLIKNIJ TUTAJ
  • Wypełniony formularz należy nadesłać na szkolny adres email: kontakt@ignacypaderewski.org lub przynieść do biura.
  • W przypadku rejestracji nowego ucznia prosimy również o wypełnienie formularza on-line. KLIKNIJ TUTAJ
  • Płatności można dokonać w formie gotówki lub czeku wystawionego na “I.J. Paderewski Polish School“.
  • Opłata rejestracyjna na rok szkolny 2021-22 zostaje zniesiona.
 
Przypominamy, że podpisując formularz zgadzają się Państwo na przestrzeganie zawartego w nim regulaminu oraz Regulaminu Ucznia.
 
Dziękujemy!

REGULAMIN

•Zobowiązuję się do punktualnego przywożenia i odbierania dziecka/dzieci ze szkoły. Zajęcia trwają od 9:00am do 12:30pm. Zajęcia dodatkowe (religia, taniec, plastyka) trwają od 12:45pm do 1:30pm. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi tylko i wyłącznie w tych godzinach.

•Oświadczam, że zwalniam szkołę z wszelkiej odpowiedzialności za moje dziecko/dzieci jeżeli samowolnie opuściło budynek w czasie zajęć szkolnych.

•Wyrażam zgodę na publikację zdjęć/video clips mojego dziecka/dzieci na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnym wirtualnym serwisie.

•Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowych za urządzenia elektroniczne lub personalne uczniów.

•Zobowiązuję się do poinformowania mojego dziecka/dzieci aby nie używało(y) urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Urządzenie elektroniczne może zostać skonfiskowane podczas zajęć i oddane do rąk rodzica.

•Każdy uczeń jest przyjmowany do szkoły warunkowo. Osoby niestosujące się do Regulaminu Ucznia będą ukarane zgodnie z zasadami w nim zamieszczonymi.

•Opłata za wystawienia czeku bez pokrycia wynosi $50.

•Opłata zwrotna za dyżur wynosi  $50 od rodziny.

•Opłata rejestracyjna na rok szkolny 2021-22 zostaje zniesiona.

•Minimalna wpłata za szkołę podczas zapisów wynosi $100

•Opłatę końcową za szkołę można uregulować na raty do 31 grudnia 2021 (maksimum 3 raty)

•Od daty 1 stycznia 2022 naliczana będzie kara $25 za każdy miesiąc opóźnienia. 

•W przypadku rezygnacji do 30 września, potrąca się $50 od dziecka a po tym terminie nie ma zwrotu.

bottom of page